The Genderbread Kit

vmbo/havo/vwo

Doelgroep: vmbo/havo/vwo
Duur: 2 uur
Kosten: workshop € 130,- (maximaal 30 leerlingen, € 2,50 per extra leerling) 
Reserveren: via thegenderbreadkit@gmail.com
Voor meer informatie: kijk op de website van The Genderbread Kit

The Genderbread Kit en het Amsterdam Museum 
De tentoonstelling TRANSMISSION in het Amsterdam Museum gaat over genderdiversiteit. Wil je samen met je klas dit onderwerp behandelen? Dan raden we de workshop van The Genderbread Kit aan. De workshop is in 2015 genomineerd voor de LHBT Innovatieprijs van het Ministerie van OCW. De educatieve workshop maakt gender- en seksuele diversiteit op een luchtige en interactieve manier bespreekbaar. Leerlingen worden bewust van seksuele diversiteit, waarbij ze het onderscheid leren tussen sekse, gender, gender expressie en aantrekkingskracht. Zo leren ze dat er tussen deze elementen verschillende combinaties mogelijk zijn naast de hetero-normatieve norm, waardoor ieder mens uniek is.  

Voor leerlingen
De workshop wordt ingezet vanaf de derde klas in het voortgezet onderwijs. Er is geen voorkennis van gender vereist van de leerlingen. De workshop kan worden aangepast voor oudere of jongere leerlingen en aan leerniveau.  

Voor docenten
The Genderbread Kit biedt ook de mogelijkheid van een docentenworkshop. Het Amsterdam Museum kan docentengroepen ontvangen op de tentoonstelling met begeleiding van een deskundige. Dit kan gecombineerd worden, maar is ook afzonderlijk te boeken.  

Aansluiting bij de kerndoelen
H
et lesprogramma sluit aan bij kerndoel 43 voor het VO: “De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en diversiteit, met name seksuele diversiteit.”

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief