Colofon

Voor tips of reacties over onze website stuur een e-mail naar webredactie@amsterdammuseum.nl. Neem voor algemene informatie over het Amsterdam Museum contact op via info@amsterdammuseum.nl.
 

Ontwerp en ontwikkeling
Deze website wordt gemaakt in Drupal door medewerkers van het Amsterdam Museum in samenwerking met Overhaus en Finalist.

Rechten
De content gepubliceerd op deze website is (tenzij anders vermeld) in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding licentie, gebaseerd op de content zoals deze is gepubliceerd op deze website. Neem voor het verkrijgen van toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen contact op via webredactie@amsterdammuseum.nl. Bezoekers van de site die reageren op artikelen dienen zich te realiseren dat zij geen content op de site mogen plaatsen waarvan zij de rechten niet bezitten. Met het plaatsen van content op de site geeft de bezoeker het Amsterdam Museum toestemming om deze content onder de bovengenoemde voorwaarden in licentie te geven. Het Amsterdam Museum bevordert de discussie op deze site, maar we behouden ons het recht voor om content per omgaande, zonder discussie, te verwijderen als wij hier aanleiding toe zien.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief