Bruikleen

Aanvragen bruikleen

Aanvragen van een bruikleen

Bruikleenaanvragen dienen tenminste zes maanden voor de begindatum van het bruikleen te worden gericht aan:
Amsterdam Museum, ter attentie van Mw J. Kiers, directeur
Nieuw postadres: Herengracht 603 1017 CE Amsterdam, of via
Mailadres: info@amsterdammuseum.nl

De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:- Titel tentoonstelling of presentatie- Begin- en einddatum van de tentoonstelling of presentatie- Korte motivatie- Naam en adres van de instelling die het bruikleen aanvraagt-Locatie waar de tentoonstelling of presentatie wordt gehouden (inclusief eventuele samenwerkingspartners)- Objectgegevens van de aan te vragen werken: inventarisnummer, kunstenaar, titel, jaartal. Deze gegevens zijn te vinden in de Collectie Online: https://collectie.amsterdammus...; Als bijlage verzoeken wij u een recent faciliteitenrapport mee te sturen.Voor vragen kunt u contact opnemen met registrar@amsterdammuseum.nl.


Kosten van een bruikleen

Aan een bruikleen zijn de volgende kosten verbonden.

Voor museale instellingen: Alle out of pocketkosten voortvloeiend uit de bruikleen zijn voor rekening van bruikleennemer. Bijvoorbeeld: Het opstellen van conditierapportage bij vertrek en terugkomst bruikleen op basis van daadwerkelijke kosten (ca. €125,00 per object); Indien personeel Amsterdam Museum niet beschikbaar is om de bruikleen te verzorgen zal extra personeel ingehuurd worden – dit in overleg;

  • Eventuele conservering en restauraties: kosten in overleg;
  • Premie verzekering: af te sluiten door bruikleennemer;
  • Verpakking en transport;
  • Begeleiding transport en inrichting door koerier;
  • binnen Nederland: reiskosten;
  • buiten Nederland: reiskosten, hotel en per diem;
  • Voor langdurige bruiklenen kunnen afwijkende kosten gelden;


Voor niet-museale instellingen: Voor niet museale instellingen wordt per aanvraag bekeken wat de voorwaarden en kosten zullen zijn.


De bruikleenvoorwaarden kunt u hier in een PDF downloaden