Bestel tickets
English
Popje mandje3

Uitgelicht

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Het Inheemse verhaal achter New York

16 mei - 10 nov 2024
Amsterdam Museum aan de Amstel

Nieuwsoverzicht

Steunbetuiging Amsterdam Museum

Verschenen op:

do 9 november 2023, 17:00 uur

Choose humanity

Kies voor medemenselijkheid. Stop het geweld. Staakt het vuren.

Het Amsterdam Museum is zeer geschokt door het heftige geweld tegen zoveel onschuldige burgers in de Palestijnse gebieden en Israël. Wij spreken een diep medeleven uit naar hun families en overige nabestaanden. Ook leven wij oprecht mee met de vele Amsterdammers die door deze tragedie zijn geraakt. Door de ernstige escalatie van het geweld is er nu een acute humanitaire crisis voor de mensen in Gaza, waarvan bijna de helft kinderen. Het Amsterdam Museum staat voor medemenselijkheid en rechtvaardigheid en verzoekt, in lijn met de oproep van het Amsterdams stadsbestuur, de Nederlandse regering om zich tot het uiterste in te spannen voor een wederzijds staakt-het-vuren, het toelaten van noodhulp voor Gaza, de vrijlating van alle gijzelaars, en de handhaving van internationaal recht en internationaalrechtelijke uitspraken.

Wij hopen op een duurzaam vredesproces waarvan universele mensenrechten voor zowel Israëli’s als Palestijnen het fundament vormen. Tot die tijd zien wij als stadsmuseum dat dit menselijk drama – dat al ruim 75 jaar voortduurt – ook een enorme impact heeft op mensen in Amsterdam. Het leidt tot verdriet, boosheid, onbegrip, gevoel van onveiligheid en andere heftige emoties. Daarom is het van belang om in deze tijden barmhartig naar elkaar te zijn, juist in een stad als de onze.

Als Amsterdam Museum proberen wij in dit moeilijke tijdsgewricht een huis te zijn waar alle bewoners en bezoekers van Amsterdam samen kunnen komen voor verbinding. Wij bieden ruimte voor reflectie waarbij we geloven in de helende kracht van kunst, erfgoed en verhalen. We leggen daarbij de nadruk op de verhalen van ongehoorde en gemarginaliseerde stemmen.

In de tentoonstelling Refresh Amsterdam #2 – War and Conflict (7 okt 2023- 25 feb 2024) bieden we samen met meer dan twintig partners in de stad een podium voor nieuw werk rondom het thema oorlog en conflict vanuit het perspectief van Amsterdamse makers. Het bijbehorende publieksprogramma biedt context middels performances en lezingen.

Voor meer informatie zie: https://www.amsterdammuseum.nl...


 • Zien & Doen
 • Verhalen & Collectie
 • Tickets & Bezoek
 • Tentoonstellingen
 • Rondleidingen
 • Families
 • Onderwijs
 • Nieuws
 • Nieuwsbrief
 • Publicaties
 • AMJournal

Hoofdpartners

gemeente amsterdam logo
vriendenloterij logo

Hoofdpartner Educatie

elja foundation logo
 • © Amsterdam Museum 2024