NT2 Groepen - Stad en Taal

Onder de naam Stad en Taal bieden verschillende Amsterdamse musea een educatief programma aan dat speciaal is ontwikkeld voor cursisten Nederlands als tweede taal. Deze programma’s bestaan allemaal uit 3 lessen, te weten een voorbereidingsles, een museumles in het museum en een verwerkingsles.

Geschikt voor: Deelnemers aan inburgeringstrajecten, cursisten Nederlands als tweede taal, cursisten alfabetisering en deelnemers aan empowerment trainingen.
Het programma Kind en Opvoeding is daarbij uitermate geschikt voor Taal & Ouderbetrokkenheid groepen.
Taalniveau: alfabetiseringsgroepen en A1 tot B2

De prijzen zijn gebaseerd op 1 groep van maximaal 15 deelnemers, inclusief voorbereidend lespakket, het gebruik van alle workshopmaterialen, museumentree en een rondleiding. Na afloop van de museumles krijgt iedere deelnemer 4 vrijkaarten. Per tijdvak is er ruimte voor 2 groepen.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief