Ondernemen, creativiteit, burgerschap en vrijdenken zijn belangrijke onderwerpen in het verhaal over Amsterdam. Het programma Amsterdam DNA behandelt deze thema's en gebruikt ze om het heden aan het verleden te koppelen. Het programma is ontwikkeld ter aanvulling op de taallessen en geschikt voor groepen oudkomers en nieuwkomers in Amsterdam.  

DNA

Doelgroep: B2 en hoger (voor andere niveaus kunt u naar eigen inzicht aanpassingen doen)
Museumbezoek: 1,5 uur museumbezoek (voorbereiding 10 minuten per opdracht / verwerking 10 minuten per opdracht)
Kosten: € 50,- per 15 deelnemers (inclusief entree en lesmateriaal, max. 30 deelnemers tegelijk)
Reserveren: via het online reserveringsformulier
Voor vragen: boekingen@amsterdammuseum.nl 

Voorbereiding
U krijgt lesmateriaal toegezonden bestaande uit een docentenhandleiding, werkboeken voor de cursisten en collectiekaartjes. U kunt ze alvast ook downloaden.

Let op: Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn de kosten voor rondleidingen exclusief BTW.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief