Kind en Opvoeding - Stad en Taal

Doelgroep: cursisten A0 t/m A2 (voor andere niveaus kunt u naar eigen inzicht aanpassingen doen)
Duur:  1 1/2 uur museumbezoek (voorbereiding 10 minuten per opdracht / verwerking 10 minuten per opdracht)
Kosten: € 50,- per 15 deelnemers (inclusief entree en lesmateriaal, maximaal 30 deelnemers tegelijk) 
Reserveren: via het online reserveringsformulier
Voor vragen: boekingen@amsterdammuseum.nl

In het programma Kind en opvoeding doen de deelnemers kennis op over de thema's leren, zorg en familie. Dit doen ze aan de hand van schilderijen en voorwerpen die het heden aan het verleden koppelen. Primaire doelstellingen zijn het bevorderen van sociale redzaamheid, verbeteren van spreek- en luistervaardigheid, woordenschatverwerving en cultuurparticipatie.

Voorbereiding
U krijgt lesmateriaal toegezonden bestaande uit een docentenhandleidingwerkboeken voor de cursisten en collectiekaartjes. U kunt ze alvast ook downloaden.

logo Stad en Taal

Meld je aan voor de Nieuwsbrief