Het programma Mijn Mokum behandelt de thema's wonen, werken, vervoer en vrije tijd. Het heden wordt aan de hand van deze thema's gekoppeld aan het verleden. Tijdens het museumbezoek wordt in vogelvlucht de geschiedenis van Amsterdam behandeld. De cursist wordt aangesproken als vrijetijdsbesteder en spreekdurf en communicatiebereidheid zijn belangrijke doelen in het programma.

Doelgroep: cursisten B1 en B2 (voor andere niveaus kunt u naar eigen inzicht aanpassingen doen)
Duur:  1 1/2 uur museumbezoek (voorbereiding 10 minuten per opdracht / verwerking 10 minuten per opdracht)
Kosten: € 50,- (excl. btw) per 15 deelnemers (inclusief entree en lesmateriaal, maximaal 30 deelnemers tegelijk) 
Reserveren: via het online reserveringsformulier
Voor vragen: boekingen@amsterdammuseum.nl

Voorbereiding
U krijgt lesmateriaal toegezonden bestaande uit een docentenhandleiding en werkboeken voor de cursisten. U kunt ze alvast ook downloaden.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief