Open data

Collectiedatabase Amsterdam Museum beschikbaar als open data

De dataset van het Amsterdam Museum bestaat uit de metadata en de afbeeldingen van de collectie van de stad Amsterdam.

De dataset is op drie verschillende manieren toegankelijk: met de Adlib API die XML data produceert, via het OAI/PMH protocol en als Linked Open Dataset.
Zie hieronder voor de details van de verschillende toegangen.


Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC0 beschikbaar gesteld en de afbeeldingen (content) zijn Publiek Domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming van het Amsterdam Museum mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. Het museum stelt het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De bronvermelding is Amsterdam Museum.

 

Adlib API
http://amdata.adlibsoft.com/wwwopac.ashx

De database kan met de Adlib API worden doorzocht met als resultaat XML bestanden. De gegevens van de objecten zijn uitgebreider dan die via de OAI-PMH worden geharvest.

Er is een aparte website met documentatie over de Adlib API: http://api.adlibsoft.com/site/

 

Voorbeelden van searches zijn:
http://amdata.adlibsoft.com/wwwopac.ashx?database=AMcollect&search=creator=Helst*&xmltype=grouped


Ook de bibliotheekdatabase is open voor hergebruik en heet AMlibrary:

http://amdata.adlibsoft.com/wwwopac.ashx?database=AMlibrary&search=title=Helst*&xmltype=grouped

 

In de collectiedatabase (AMcollect) worden de volgende velden worden aangeboden:

 

veld

beschrijving

<priref>

De priref is het recordnummer van het object en de unieke identifier in de database

<object_number>

Ieder object heeft een uniek objectnummer

<title>

De titel van het object. Een object kan meerdere titels hebben.

<creator>

De maker(s) van het object.
Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen

<production.date.start> 

De begindatum van vervaardiging.

<production.date.end>

 

De einddatum van vervaardiging. Indien deze dezelfde is als de begindatum, gaat het om een precieze datering.

<object_name>

Trefwoord waarmee het soort object wordt omschreven.

<object_category>

De deelcollectie waar het object onderdeel van is.

<description>

Beschrijving van het object.

<content.motif.general>

<content.subject>

Trefwoorden waarmee de afbeelding wordt omschreven.

<content.person.name>

Naam van de afgebeelde persoon

<association.subject>

Trefwoord waarmee de context van het object wordt omschreven

<association.person.name>

Naam van een persoon die aan het object

<material>

Trefwoorden waarmee het materiaal wordt aangeduid

<technique>

Trefwoorden waarmee de techniek wordt aangeduid

<dimension>

Gegevens over de afmetingen van het object

<related_object.reference>

Een link naar het objectnummer van een ander object binnen de dataset

<acquisition.date>

De datum van verwerving van het object

<acquisition.method>

De manier waarop het object in de collectie is terechtgekomen.

<AHMteksten>

Teksten over het object. Dit kunnen meerdere teksten zijn, in zowel het Nederlands als in het Engels.

<documentation>

Gegevens van de publicatie waarin het object wordt genoemd. De titel van de publicatie is een link naar de bibliotheekdatabase (AMlibrary).

<reproduction>

Link naar de afbeelding van het object.

http://am-web.adlibhosting.com/ahmimages/

vervang '..\..\dat\collectie\images\' in de object records met bovenstaand (en vervang de slashes)

 

 

OAI-PMH

http://am.adlibhosting.com/oaix/oai.ashx

Via het OAI-PMH protocol is de hele collectie als XMLbestand op te vragen.
http://am.adlibhosting.com/oaix/oai.ashx?verb=ListRecords&metaDataPrefix=oai_dc


 

De volgende gegevens zijn volgens Dublin Core beschikbaar:

veld

beschrijving

dc:identifier

Ieder object heeft een uniek objectnummer. Daarnaast heeft ieder record een apart recordnummer.

dc:title

Titel van het object. Een object kan meerdere titels hebben.

dc:creator

De vervaardiger(s) van het object. Persoonsnamen zijn als ‘achternaam, voornaam’ opgenomen.

dc:subject

Trefwoorden die de afbeelding en/of de context van het object beschrijven.

dc:description

Een  beschrijving van het object.

dc:date

De datering van het object.

dc:type

Trefwoord waarmee het soort object wordt omschreven.

dc:format

De gegevens mbt de afmetingen van het object

dc:language

Behalve sommige teksten zijn alle onze metadata is het Nederlands. Standaard staat hier NL.

dc:rights

Creditline

dc:publisher

Amsterdam Museum


 

Linked Open Data

In 2011 is op basis van een OAI harvest een Linked Open Data set gebaseerd op het Europeana Data Model (EDM) door de VU beschikbaar gesteld:

http://ckan.net/package/amsterdam-museum-as-edm-lod

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de Nieuwsbrief