Amsterdam Museum Fonds

De stichting Amsterdam Museum Fonds is een van de twee steunstichtingen van het Amsterdam Museum en richt zich volledig op het bijeenbrengen van middelen voor de uitvoering van de herinrichting en herpositionering van het Amsterdam Museum en het bijeenbrengen van middelen waaruit nieuwe aankopen kunnen worden gefinancierd (het acquisitiefonds).

Het bestuur van het Amsterdam Museum Fonds bestaat uit:
P. E. Wevers (voorzitter) – Voorzitter ORAM
Drs. P.J.H.M. Luijten - Senior Director External Relations Schiphol Group
Drs. D. Meijer – Managing Director Pathé Theatres B.V.                                              
Mevr. M.A. Melles-Winkel - Founder van Founders Carbon Network

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan van het Amsterdam Museum Fonds zijn hier digitaal te bekijken.

De jaarrekening Stichting Amsterdam Museum Fonds 2012/2013 kunt u hier downloaden.

Amsterdam Museum Fonds
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM Amsterdam

L.Schwarz@amsterdammuseum.nl
+31 20 5231 721
RSIN: 850001821

Meld je aan voor de Nieuwsbrief