Ideeën zijn welkom

Het Amsterdam Museum organiseert elk jaar veel tentoonstellingen en activiteiten. Regelmatig ontvangen wij hiervoor suggesties van buitenaf, waar wij erg blij mee zijn. Ze helpen ons om een programma samen te stellen dat net zo interessant en leuk is als de stad.

Wij kunnen als museum niet elk idee een plek geven. Soms omdat er letterlijk geen plek voor is in ons gebouw, en soms omdat het voorstel niet helemaal aansluit bij onze missie of ons overige aanbod. Desalniettemin nodigen we je van harte uit om je idee met ons te delen: ook activiteiten die we niet direct kunnen uitvoeren kunnen zeer zeker inspirerend zijn!

Hoe het werkt
Om te beoordelen of een activiteit of tentoonstelling bij ons op de goede plek is, ontvangen we graag per e-mail een voorstel (maximaal 1 A4). Daarin vragen we je in het kort weer te geven wat het (achterliggende) idee is, voor wie het geschikt is en wanneer het idealiter zou plaatsvinden.

Wekelijks komt een speciaal team bijeen om alle voorstellen te beoordelen. Als we denken dat jouw idee mogelijk geschikt is voor ons museum, zullen we je vragen om nadere toelichting door middel van het invullen van een vragenlijst. Vervolgens zal het in de maandelijkse programmacommissie aan de orde komen, waar besloten wordt of een tentoonstelling of idee daadwerkelijk geprogrammeerd wordt. We ontvangen vele voorstellen, dus dit traject kan soms wat tijd kosten. Je ontvangt sowieso binnen een week een eerste reactie.

Ideeën zijn welkom via het mailadres idee@amsterdammuseum.nl.
Via dit adres kun je ook je vragen stellen over (de werkwijze rondom) onze programmering.

We kijken uit naar je idee!

Meld je aan voor de Nieuwsbrief