Directie en Raad van toezicht

Directie

Sinds maart 2016 is Judikje Kiers directeur van het Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen. Kiers (1962), was hiervoor werkzaam als directeur van Museum Ons' Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum. Kiers is al geruime tijd goed bekend met de organisatie door de bestaande samenwerking tussen de genoemde vier musea. Deze samenwerking wordt de komende jaren onder haar leiding verder gecontinueerd en geïntensiveerd. Bij haar aanstelling zal de verkenning naar een nieuwe locatie van het museum een belangrijke taak worden.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dr. J.D. Hooi  (voorzitter)
T. Boerman
Prof. Dr. J.C. Kennedy
Drs. A.A.R.G. Poppelaars
Drs. J. de Rooij R.A.
Mr. J. Schuerveld Schrijver
E.W. Veen 

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief