De Nieuwe Schuttersgalerij

Onderdeel van Hollanders van de 17e eeuw in de Hermitage

In de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw in de Hermitage zijn levensgrote portretten te zien van hedendaagse weldoeners in ‘De Nieuwe Schuttersgalerij’. Onder andere Eberhard van der Laan en Lilian Gonçalves treden met hun portret in de voetsporen van de regenten en regentessen uit de Zeventiende Eeuw.

Word onderdeel van De Nieuwe Schuttersgalerij

Dertig reusachtige groepsportretten uit de zeventiende eeuw, afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, zijn voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. In de tentoonstelling biedt het Amsterdam Museum ook ruimte aan uitingen van eigentijds collectief burgerschap. Het groepsportret vormt hierbij, net als 400 jaar geleden, het uitgangspunt.

In samenwerking met Astrid van Heumen van Corporate Casting en beeldend kunstenaar Mariecke van der Linden, initieert het Amsterdam Museum een unieke vorm van collectief burgerschap, waarbij burgers die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving leveren, worden vereeuwigd in een eigentijdse schuttersgalerij. Zoals dit 400 jaar geleden gebruikelijk was, financiert iedere burger zijn of haar portret zelf of eert hij of zij een ander door een opdracht uit te vervaardigen en te financieren. De vergoeding van het portret komt ten goede van de tentoonstelling Groepsportretten van de Zeventiende Eeuw.

Astrid van Heumen van Corporate Casting, expert op het gebied van casten van topmanagement voor bedrijven en instellingen, adviseert het Amsterdam Museum bij het samenstellen van de moderne schuttersgalerij, waarbij diversiteit en voorbeeldstellend burgerschap de uitgangspunten zijn. Het mecenaat is trapsgewijs opgebouwd, een vroege betrokkenheid wordt dus beloond.

Mariecke van der Linden werkt met olieverf op authentieke en traditionele wijze. Kijk voor meer informatie over Mariecke van der Linden op haar website.  

Wilt u uw portret laten schilderen of daartoe opdracht geven? Of wilt u meer informatie over deze unieke vorm van mecenaat? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Amsterdam Museum
E: fundraising@amsterdammuseum.nl
T: +31 20 5231 721

Astrid van Heumen
E: astrid@corporatecasting.com

Groepsportretten van de Zeventiende Eeuw

Sinds november 2014 is in de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Groepsportretten van de Zeventiende Eeuw te zien. In deze presentatie staan meer dan dertig groepsportretten uit de zeventiende eeuw centraal. De reusachtige schilderijen, afkomstig uit het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, illustreren het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap. Deze ‘broers en zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien. Dankzij een bijzonder samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Museum, de Hermitage Amsterdam en het Rijksmuseum, zijn deze meesterwerken de komende jaren zichtbaar voor een groot (internationaal) publiek. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de Hollandse groepsmentaliteit belicht; een mentaliteit die de samenleving in de Zeventiende Eeuw in hoge mate beheerste en ondubbelzinnig wordt verbeeld in de Hollandse groepsportretten. Aan bod komen fenomenen als: polderen, collectief opereren (waterschappen, burgerlijke zorgstructuur, aandeelhoudersmaatschappijen etc), egalitarisme en dergelijke. Heden en verleden worden hierbij aan elkaar gespiegeld.

www.portrait-gallery.nl

Meld je aan voor de Nieuwsbrief