Vergezicht op Amsterdam

Genootschap voor particulieren

Vergezicht op Amsterdam is hét genootschap voor diegenen die een sterke band met Amsterdam hebben en hun intellectuele interesse voor de stad en zijn historie willen voeden en willen delen met gelijkgestemden.

Vergezicht op Amsterdam is een initiatief van het Amsterdam Museum onder het motto Vrijdenken en Vrijgeven. Met uw donateurschap steunt u het Amsterdam Museum. Dat is Vrijgeven. Vrijdenken is een historisch Amsterdamse kwaliteit die de laatste tijd wat naar de achtergrond is geraakt. Het Amsterdam Museum wil het vrije denken over het verleden, het heden en de toekomst van Amsterdam nieuw leven inblazen. Thema’s van nu en later worden verkend aan de hand van de historische verhalen die onze stad zo rijk is.

De leden van Vergezicht op Amsterdam komen vier keer per jaar bijeen in het Amsterdam Museum en zijn satellieten, en op andere bijzondere locaties, afhankelijk van het thema. Het museum faciliteert de debatten en plaatst deze graag in de historische context, helpt ze te duiden en te ervaren aan de hand van de eigen experts en de rijke museumcollectie en die van zijn satellieten. Een afwisselend programma dat inspireert, bindt, spannend en origineel is en waarbinnen materiedeskundigen van naam specifieke thema’s inleiden.

De leden van het genootschap Vergezicht op Amsterdam worden door het Amsterdam Museum nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen van het museum. De giften aan het genootschap worden besteed aan, en daarmee ook geïdentificeerd met, specifieke projecten van het Amsterdam Museum, dat immers het verbinden van het Amsterdamse verleden, heden en de toekomst centraal heeft staan. Het Amsterdam Museum heeft Vergezicht op Amsterdam hoog in het vaandel.

U bent van harte uitgenodigd uw burgerschap een nieuwe dimensie te geven, uw eigen geest en die van anderen te slijpen en een actieve bijdrage te leveren aan het Amsterdam Museum. Kortom om een actief en gewaardeerd lid van Vergezicht op Amsterdam te zijn.

Voor meer informatie over het genootschap Vergezicht op Amsterdam kunt u bladeren door onderstaande de brochure of contact opnemen via vergezicht@amsterdammuseum.nl.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief