Open Call: Refresh Amsterdam (gesloten)

War & Conflict

31 mei - 7 juli
Amstel 51

Open call (gesloten)

Wij roepen makers op een voorstel in te dienen voor de tweede editie van Refresh Amsterdam, met het thema War & Conflict.

Refresh Amsterdam
is een tweejaarlijks initiatief van het Amsterdam Museum waarbij hedendaagse makers met een artistieke praktijk hun visie geven op grootstedelijke thema’s in relatie tot Amsterdam. De tweede editie wordt georganiseerd in samenwerking met kunstcollectief We Sell Reality. Andere partners zijn onder meer: AGA LAB, de Appel, CBK Zuidoost, Framer Framed, Het HEM, De Kleine Komedie, Melkweg Expo, OSCAM, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie, ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, The Black Archives, Tolhuistuin en W139. Refresh Amsterdam loopt van mei t/m oktober 2023.

Refresh Amsterdam #2 – War & Conflict

Deze editie van Refresh Amsterdam gaat over de impact van oorlog en conflict in de wereld op de stad van nu, en met name op haar inwoners en sociale structuren. Aanleiding is de Russiche invasie van Oekraïne en het publieke debat over aanverwante thema’s. Amsterdam ziet zichzelf graag als stad van de vrijheid en als toevluchtsoord. Wat doet oorlog met een stad en met onze omgang met elkaar? Waarom wekken sommige oorlogs- en conflictsituaties meer solidariteit op dan andere?

Ook in Amsterdam zijn oorlog en conflict vaak dichtbij, al zijn ze soms niet voor iedereen zichtbaar. Oorlog en conflict geven de stad mede vorm en hebben invloed op het sociale weefsel van Amsterdam; mensen die hier een nieuw thuis vonden, de xenofobie die vaak gepaard gaat met migratie en met internationaal conflict, wie in welke buurt woont, of wie helemaal geen onderdak kan krijgen. Hoe kijken mensen met een vluchtachtergrond naar de stad? Hun verzet en veerkracht blijft nog te vaak onderbelicht. Conflicten zorgden voor toestromen van vluchtelingen, van de val van Antwerpen in 1584 tot de oorlog in Syrië die in 2011 begon. Amsterdammers met allerlei achtergronden bouwen dagelijks mee aan de stad van nu. Aan de oorsprong van de diversiteit van Amsterdam staat dus ook het leed als gevolg van oorlog, kolonialisme en andere crisissituaties. Helaas wordt de impact van crises onevenredig verdeeld. Bij elke crisissituatie voelen de armere, kwetsbare groepen in de samenleving de pijn het eerst en het meest.

Wij roepen creatieve makers op om te reflecteren op de impact van oorlog en conflict op de stad Amsterdam. Nadrukkelijk nodigen wij makers uit allerlei disciplines uit, van theater en performance tot muziek, poëzie, design en beeldende kunst. De geselecteerde voorstellen zullen worden gepresenteerd in tentoonstellingen of onderdeel zijn van publieksprogrammering in het Amsterdam Museum, en/of met onder meer: AGA LAB, de Appel, CBK Zuidoost, Framer Framed, Het HEM, De Kleine Komedie, Melkweg Expo, OSCAM, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie, ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose, The Black Archives, Tolhuistuin en W139.

Na afloop van Refresh Amsterdam worden enkele werken aangekocht voor de collectie van het Amsterdam Museum. Het verzamelbeleid van het Amsterdam Museum is sterk gericht op de kracht van verhalen en, passend bij de programmalijn New Narratives, op meerstemmigheid en onderbelichte geschiedenissen en perspectieven in relatie tot de stad Amsterdam.

Praktische informatie

  • Makers die wonen en werken in Nederland kunnen een voorstel indienen
  • Voorstellen mogen gaan over nieuw of bestaand werk, niet ouder dan twee jaar
  • Honorering van gekozen makers geschiedt volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoria en de Fair Practice Code
  • Er is een productiebudget beschikbaar van €2000 (voor nieuw werk)
  • Deadline voor aanmelding: 7 juli 2022
  • Gesprekken met de kandidaten van de shortlist vinden plaats van 1 t/m 14 september 2022, waarna de definitieve selectie eind september wordt vastgesteld.
  • Alle inzendingen moeten worden ingestuurd via het online aanmeldformulier
  • Contact: refresh@amsterdammuseum.nl

Juryleden

Voorstellen worden beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit: We Sell Reality, Imara Limon en Margriet Schavemaker (Amsterdam Museum), Huib Haye van der Werf (de Appel), Emily Shin-Jie Lee en Rita Ouédraogo (Framer Framed), Petra Sluijters (Melkweg Expo), Sjoerd Kloosterhuis (ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose), Margarita Osipian (W139), Bengin Dawod, Chris Keulemans en Sahar Shirzad.

Jury refresh 01

We Sell Reality is een sociaal tegendraads label dat is opgericht in collectief verband. We Sell Reality reflecteert op de paradox van gesloten grenzen voor de één en open grenzen voor de ander. Voor migranten die geen rijkdommen bezitten en met wie wij ons, hier in het Westen, niet of nauwelijks identificeren, zijn de Europese grenzen vrijwel onmogelijk te passeren. En die grenzen bevinden zich niet alleen aan de buitenranden van Europa. Zolang een vluchteling hier geen officiële vluchtelingenstatus heeft verkregen, wordt deze persoon in alles begrensd. We Sell Reality maakt de afhankelijkheidspositie die hierdoor bij sommigen ontstaat, zichtbaar. Het team van We Sell Reality ontwikkelt producten en presentaties met als doel inzage te geven in het leven van ongedocumenteerde vluchtelingen.

Imara Limon is curator hedendaagse kunst in het Amsterdam Museum. Recente tentoonstellingen die zij maakte zijn Monument der Regentessen: Natasja Kensmil (2020-21) en Koloniale Verhalen: Work in Progress (t/m oktober 2022). Limon ontwikkelde het programma New Narratives voor een inclusiever Amsterdam Museum. Zij is tevens lid van de Raad van Toezicht van Centraal Museum Utrecht.

Jury refresh 02

Prof.dr. Margriet Schavemaker is artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Zij is opgeleid als kunsthistoricus en filosoof aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in moderne en hedendaagse cultuur en musea. Tegencultuur, feminisme, nieuwe media, diversiteit en inclusie staan centraal in haar multidisciplinaire praktijk die vooral bestaat uit het maken van tentoonstellingen, publieksprogramma’s en publicaties, schrijven en het geven van lezingen en mediaoptredens.

Huib Haye van der Werf
is interim directeur bij de Appel in Amsterdam. Daarvoor initieerde/leidde hij samen met Radna Rumping mistral in Amsterdam, een organisatie gewijd aan archieven en overvloed. In 2019 werd hij benoemd tot curator van de Yinchuan Biënnale 2020 in China (afgelast vanwege Covid-19). Van 2013 tot 2020 was hij hoofd van het artistieke programma aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Verder was hij van 2012 tot 2014 werkzaam als oprichter/curator voor TAAK, een internationale organisatie voor sociaal-artistiek opdrachtgeverschap; van 2011 tot 2012 curator voor de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR); en van 2008 tot 2011 curator voor het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam (nu Het Nieuwe Instituut). Daarnaast schrijft hij fictie, kinderverhalen en recensies voor tijdschriften als Artforum, Metropolis M, Mousse Magazine, Manifesta Journal en Open, en was hij betrokken bij verschillende kunstenaarspublicaties en film-/performanceproducties. Hij woont in Amsterdam en is vader van een achtjarige.

Jury refresh 03

Emily Shin-Jie Lee is coördinator residencies, sociale praktijken en academische samenwerkingen bij Framer Framed. Haar werk wordt vaak gerealiseerd via discursieve formats waarbij meerdere (gespreks)partners betrokken zijn. Recente projecten zijn onder meer: Declaring Distance (2022), een jaarlijkse residency met de Indonesische kunstenaar Theo Frids Hutabarat in samenwerking met Atelier KITLV; Struggle and Solidarity (2022), een workshop georganiseerd samen met het Indonesische collectief Taring Pardi; en Drawing Stories (2020) en Shaping Feelings (2021), twee digitale presentaties waarbij kunstenaars en gemeenschappen in Amsterdam betrokken zijn, voor het project Corona in de Stad van het Amsterdam Museum.

Rita Ouédraogo
werkt als organisator van tentoonstellingen en publieksprogramma’s en onderzoeker bij Framer Framed. Haar werk is geïnspireerd door haar interesse in de Afrikaanse diaspora, hoe je instellingen kunt dekoloniseren, institutioneel racisme, populaire cultuur en maatschappelijke vraagstukken. Ouédraogo heeft gewerkt aan verschillende projecten om museumcollecties breder toegankelijk te maken, maar ook aan projecten buiten institutionele kaders. Ze doet onderzoek naar samenwerking en solidariteit en kijkt daarin specifiek naar manieren van samenwerken voorbij machtsverschillen, met name in een dekoloniale context. Rita werkt en woont in Amsterdam.

Jury refresh 04

Petra Sluijters is programmeur bij Melkweg Expo. Daarnaast is ze freelance creatief directeur, heeft ze een eigen hypnotherapiepraktijk en is ze vertrouwenspersoon voor leerlingen van het IVKO, een kunstschool in het voortgezet onderwijs. Sluijters woont en werkt in Amsterdam en is moeder van een dochter en zoon. Haar focus ligt op geestelijke gezondheid, met de ambitie om welzijn een integraal onderdeel te maken kunstwereld.

Sjoerd Kloosterhuis is een ervaren onafhankelijk curator wonend in Amsterdam en Diepenveen. Performance, video en installaties zijn terugkerende media in de door hem gemaakte presentaties. Hij is een van de oprichters van Rozenstraat – a rose is a rose is a rose, een projectruimte in de Amsterdamse Jordaan dat zich specifiek richt op het maken van solotentoonstellingen met kunstenaars die hun eerste stappen in de kunstwereld al hebben gezet. Hier is hij zowel betrokken bij de beleidsmatige als artistieke vraagstukken. Recente projecten zijn onder meer solo/duotentoonstellingen met Lynn Hershman Leeson, Margaret Haines & Josefin Arnell en Grace Schwindt.

Jury refresh 05

Margarita Osipian is curator bij W139. Ze is ook onderzoeker en schrijver, en woont en werkt in Amsterdam. Ze houdt zich bezig met de raakvlakken en fricties tussen kunst, design, technologie en taal, en organiseert samenwerkingsprojecten, zowel in gevestigde instellingen als in meer precaire en tijdelijke ruimtes. Met een master in Media Studies van de Universiteit van Amsterdam en een master in Engelse literatuur van de Universiteit van Toronto, richt haar onderzoek zich op visuele cultuur en technologie in relatie tot staten die veelvuldig gebruikmaken van gedragscontrole door surveillance. Margarita maakt ook deel uit van The Hmm, een platform voor internetculturen, en van het curatorenteam van Sonic Acts. Ze was programmeur en curator bij onder meer W139, Salwa Foundation, TodaysArt, Bits of Freedom, Tetem, Hackers & Designers en Mediamatic.

Bengin Dawod
is architect, stedenbouwkundige, adviseur en docent. Dawod adviseerde onder meer de gemeente Amsterdam over de ontwikkelingsstrategie van het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië. Hij ontwikkelde de methode ‘The Soul of the City’ voor de wederopbouw van steden na een conflict. Een methode die vraagt om verder te denken dan de huidige praktijk van professioneel opgeleide architecten en stedenbouwkundigen en een breder scala aan disciplines omvat, die door samen te werken de onzichtbare laag van de stad zouden kunnen begrijpen.

Jury refresh 06

Chris Keulemans is een reizende schrijver, journalist, moderator en docent. Thuisbasis: Amsterdam Noord. Hij was oprichter en/of artistiek leider van Perdu, de Balie en de Tolhuistuin. In zijn nieuwste boek, Gastvrijheid, schrijft hij: ‘Amsterdam is nooit verwoest; nu vestigen zich hier mensen die een aardbeving of burgeroorlog hebben meegemaakt, licht opgeschrikte mensen die er niet meer op vertrouwen dat de muren die vandaag nog overeind staan dat morgen ook doen.’ Hij baseerde zijn boek op reizen naar o.a. Beirut, Ramallah, Rojava, Sarajevo, Prishtina en Algiers, vaak op zoek naar kunstenaars die na een crisis hun stad proberen opnieuw uit te vinden.

Sahar Shirzad
is schrijver, programmamaker en mensenrechtenactivist. Als kritisch denker vertaalt ze op creatieve manieren ingewikkelde zaken naar een breed publiek. Met Refugee Millennials creëerde ze een platform voor voormalige vluchtelingen die al meer dan 20 jaar in Nederland wonen. Ze stelt menselijkheid en compassie centraal door te focussen op persoonlijke verhalen binnen polariserende onderwerpen, zoals het falende vluchtelingenbeleid in Nederland. Momenteel werkt ze als onafhankelijk programmamaker en is ze actief als verdediger van mensenrechten.