Wereld - Stad

Amsterdam in de wereld. De wereld in Amsterdam

Permanente tentoonstelling 2018 - 2021
Amsterdam Museum Burgerweeshuis

Wwwopac

Over de tentoonstelling

Het Amsterdam Museum breidde in 2018 zijn vaste presentatie Amsterdam DNA uit met de tentoonstelling Amsterdam Wereld – Stad (2018-2022); een vervolg op, en een verdieping van, de thema's uit Amsterdam DNA. Wereld - Stad ging over de verbindingen tussen Amsterdam en Amsterdammers met de wereld. Over migratie, handel, religie. Over hoe Amsterdam in de rest van de wereld wordt gezien. Over dee voetafdrukken die Amsterdam elders heeft achtergelaten.

Wereld - Stad

De bezoeker wandelde in Wereld – Stad door zes thema's: (1) van nederzetting tot wereldstad, (2) geluk zoeken, (3) I Amsterdam, (4) dader of slachtoffer, (5) religie en tolerantie en (6) Wereld – Stad revisited. De eeuwenlange en intensieve interactie tussen de stad, de delta en de wereld stonden in deze tentoonstelling centraal. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan de havens die de stad hebben gemaakt tot wat het nu is: de haven van Amsterdam in het verleden en Schiphol in het heden zijn niet weg te denken bij het verhaal van onze wereldstad. De hoofdzetel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie stond niet in Den Haag maar in Amsterdam. De Sociëteit van Suriname was een Amsterdamse aangelegenheid en daardoor was Suriname in feite een buitenwijk van Amsterdam. Tot het midden van de 20ste eeuw was Amsterdam de koloniale hoofdstad. Welke invloed heeft dit op de stad van nu?

De Dam

De naam Amsterdam is afgeleid van ‘Dam in de Amstel’; de stad draait letterlijk en figuurlijk om de Dam. Het is altijd een lokaal, nationaal én internationaal trefpunt geweest. In de 17de eeuw werd hier het stadhuis gebouwd met een Burgerzaal waar op de vloer de gehele wereld afgebeeld staat, met Amsterdam als het centrum van de wereld. Tegenwoordig treffen shoppers en toeristen elkaar hier, is het de plek waar we de Tweede Wereldoorlog herdenken en waar mensen samenkomen om troost te zoeken na een tragische gebeurtenis. Gelijkend aan de plek die de Dam inneemt in onze stad zelf, is het ook in de tentoonstelling Wereld – Stad het middelpunt van de opstelling; de Dam komt in bijna elke zaal terug. [afbeelding]

Groeikaart

Een geliefd onderdeel van ons museum was de zogeheten digitale groeikaart, waarop te zien is hoe de ontwikkeling van de stad zich heeft voltrokken in de afgelopen eeuwen. Voor Wereld– Stad was een nieuwe digitale groeikaart geproduceerd, waarmee je inzoomt op de stad en uitzoomt naar relevante (inter-)nationale connecties, met een focus op onder andere migraties en verbindingen.