De categorieën van deze story zijn: Educatie, Emancipatie en Feminisme The categories of this story are: Education, Emancipation and Feminism

Vrouwen van Amsterdam - een ode

Educatie

Emancipatie

Feminisme

Women are important in the story of the city of Amsterdam. Both in the present and the past. But these stories are not always told, their names not always mentioned. For example, did you know that the Amsterdam Forest was designed by a woman? Or maybe your mother or grandmother made a difference to the city? The Amsterdam Museum is looking for these stories! Together with you, we want to bring more women into the history of Amsterdam. By creating an ode - a letter, video, sound recording, photo, drawing, poem or other form - to a woman connected to the city.

Vrouwen van toen en nu

Vrouwen zijn belangrijk in het verhaal van de stad Amsterdam. Zowel in het heden als verleden. Maar deze verhalen worden niet altijd verteld, hun namen niet altijd genoemd. Wist jij bijvoorbeeld dat het Amsterdamse Bos is ontworpen door een vrouw? Of misschien heeft jouw moeder of oma wel een verschil gemaakt voor de stad? Het Amsterdam Museum is op zoek naar deze verhalen! Samen met jou willen we meer vrouwen in de geschiedenis van Amsterdam brengen. Door het maken van een ode – een brief, video, geluidsopname, foto, tekening, gedicht of andere vorm – aan een vrouw die verbonden is aan de stad.

Would you like to read odes from others or make an ode yourself? Then click on the button for more information! 
https://www.amsterdammuseum.nl/vrouwenvanamsterdam/

Maak jouw ode!

Wil jij de odes van anderen lezen en zelf ook graag een ode schrijven? klik dan op de button voor meer informatie! 

 

Lees en maak een ode!