Programmering Voortgezet Onderwijs

Onderbouw

Onderwijsprogramma’s voor het voortgezet onderwijs onderbouw

Jesper Jongeren Schilderij

Programmering Voortgezet Onderwijs onderbouw

De jongeren van nu staan voor grote uitdagingen. Ze zijn opgegroeid met corona, een klimaatcrisis en oorlog. De huizenprijzen stijgen en de kansenongelijkheid in het onderwijs neemt niet meer af, maar toe. Hoe ga je met elkaar om in een samenleving die steeds meer onder druk lijkt te staan, waarin sociale media de orde van de dag bepalen en waarin steeds minder mensen elkaar en de overheid vertrouwen? Wat vindt en denkt de nieuwste generatie?

Jesper Bril

Vogelvlucht kennismaking met Amsterdam

In het onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs kijken we naar de verschillende geschiedenissen van Amsterdam vanuit het leergebied burgerschap. We gaan in gesprek met leerlingen over hun mening en ervaringen. Hoe is Amsterdam met al zijn verschillende inwoners zo ontstaan en wat betekent dat voor de leerlingen in hun dagelijks leven? Van de katholieke kerk tot het hoofddoekje van de Dirk en van ananas tot aan graffiti. In vogelvlucht maken leerlingen kennis met de geschiedenis van Amsterdam met aandacht voor democratie, diversiteit en samenleven.

Jesper Jongeren Opdracht

Leerdoelen in hoofdlijnen

Na het bezoek hebben leerlingen uit de onderbouw in vogelvlucht kennis gemaakt met verschillende geschiedenissen vanuit diverse perspectieven van Amsterdam vanaf de zestiende tot de eenentwintigste eeuw. Daarnaast hebben ze geleerd om na te denken over burgerschap aan de hand van vijftien geselecteerde werken uit de tentoonstelling Panorama Amsterdam (Bouwstenen Burgerschap, SLO, 2021). De één uur durende interactieve rondleiding heeft raakvlakken met de leergebieden (1) Nederlands, (2) Geschiedenis, 3) CKV & Kunstgeschiedenis en geeft invulling aan de zes bouwstenen van het leergebied burgerschap:

  • Vrijheid en gelijkheid
  • Macht en inspraak
  • Democratische cultuur
  • Identiteit
  • Diversiteit
  • Solidariteit
Jesper Jongeren Cool

Praktische informatie

Duur: 1 uur
Kosten
: 70 euro, excl. btw
Aantal leerlingen
: 15 leerlingen per rondleiding/workshop
Te boeken
: maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 16:00 uur
Start- en eindlocatie
: Amsterdam Museum aan de Amstel, Amstel 51
Kerndoelen en vakken
: Bouwstenen Burgerschap 1 t/m 6 (SLO), Nederlands, Geschiedenis, Beeldende Kunst
Vragen?
Mail naar boekingen@amsterdammuseum.nl