Over de Organisatie

Amsterdam Museum

Amsterdam Museum aan de Amstel Foto Amsterdam Museum Gert Jan van Rooij

Over het Amsterdam Museum

Ondernemingsplan

Ons Ondernemingsplan 2021 - 2024 is geschreven in 2019 als basis voor de subsidieaanvraag van de kunstenplanperiode 2021 - 2024. Het verwoordt het beleid van het museum en is de leidraad voor de activiteiten van het museum op weg naar 2025, het jaar waarin we het verbouwde, nieuwe Amsterdam Museum aan de Kalverstraat hopen te openen. Het ondernemingsplan is hier te downloaden.

Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een beeld van onze beleidsontwikkelingen en activiteiten.

- Jaarverslag 2021 (pdf)
- Jaarverslag 2020 (pdf)
- Jaarverslag 2019 (pdf)
- Jaarverslag 2018 (pdf)
- Jaarverslag 2017 (pdf)
- Jaarverslag 2016 (pdf)
- Jaarverslag 2015 (pdf)
- Jaarverslag 2014 (pdf)
- Jaarverslag 2013 (pdf)
- Jaarverslag 2011 - 2012 (pdf)
- Jaarverslag 2010 (pdf)
- Jaarverslag 2009 (pdf)
- Jaarverslag 2008 (pdf)
- Jaarverslag 2007 (pdf)
- Jaarverslag 2006 (pdf)
- Jaarverslag 2005 (pdf)

Financiële jaarverslagen

De jaarrekeningen hebben alleen betrekking op de Stichting Amsterdam Museum.

- Jaarrekening 2021 (pdf)
- Jaarrekening 2020 (pdf)
- Jaarrekening 2019 (pdf)
- Jaarrekening 2018 (pdf)
- Jaarrekening 2017 (pdf)
- Jaarrekening 2016 (pdf)
- Jaarrekening 2015 (pdf)
- Jaarrekening 2014 (pdf)
- Jaarrekening 2013 (pdf)
- Jaarrekening 2012 (pdf)
- Jaarrekening 2011 (pdf)
- Jaarrekening 2010 (pdf)

K bc 01448 151

Bestuur

Sinds 1 maart 2016 is Judikje Kiers directeur-bestuurder van het Amsterdam Museum. Judikje Kiers (1962) studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze begon haar carrière in het Frans Hals Museum waarna zij werkzaam was in het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd als directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, dat onder haar leiding werd gerestaureerd en uitgebreid. Vanaf 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum en de Cromhouthuizen. Samen met Margriet Schavemaker (artistiek directeur), Remco Mol (hoofd Bedrijfsvoering), Maurice Seleky (hoofd Communicatie en Marketing) en Marijke Oosterbroek (hoofd Projectenbureau) vormt Judikje Kiers het managementteam van het Amsterdam Museum.

Rtv4

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dr. J.D. Hooi (voorzitter)
  • Drs. J. de Rooij R.A. (vicevoorzitter)
  • Mr. B.S. Friedberg
  • Dr. T. Verlaan
  • Drs. G. Reus-Deelder

Cultural Governance

Amsterdam Museum laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Visie toezicht en bestuur Amsterdam Museum

Reglement Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Profiel Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Genootschap Amsterdam Museum

Stichting Genootschap Amsterdam Museum is een steunstichting van het Amsterdam Museum, die zich concentreert op (ondersteuning van) de uitbreiding, het beheer en de ontsluiting van de collectie van het Amsterdam Museum. Het bestuur bestaat uit:

  • Drs. L. Smeets (voorzitter)
  • Dhr. B.J. van Benthem
  • Drs. D.C. de Clercq
  • Dr. T. Verlaan
Jaarverslagen en jaarrekeningen

- Jaarverslag en jaarrekening 2020 (pdf)
- Jaarverslag en jaarrekening 2021 (pdf)

Vacatures

Bekijk hieronder de openstaande vacatures van het Amsterdam Museum.