Over Ons

Stadsmuseum van Amsterdam

Vogelvlucht

Over Ons

Het Amsterdam Museum, opgericht in 1926, nodigt als innovatief stadsmuseum bewoners en bezoekers van Amsterdam uit om mede-eigenaar te worden van onze stad – een metropool in het klein. Dat doen we door de stad te vieren, maar ook door de mindere kanten bespreekbaar te maken en te onderzoeken wat beter kan.

Ons verhaal

We presenteren tentoonstellingen over een breed spectrum aan stedelijke onderwerpen. Hierin delen we kennis, tonen we kunst en erfgoed, en vertellen we relevante verhalen – van vroeger, nu en de toekomst. Historische en hedendaagse verhalen die de stad maken tot wat ze is, in al haar gedaantes. Dit doen we op onze museale locaties in de historische binnenstad – de Amsterdam Museum-Vleugel aan de Amstel, Huis Willet-Holthuysen en het straks geheel gerenoveerde Burgerweeshuiscomplex. En dit doen we ook samen met partners op locaties in stadsdelen als Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

We beheren, onderzoeken en ontsluiten de ruim 100.000 objecten in onze collectie kunst en erfgoed. Het museum beheert deze collectie, die grotendeels in eigendom is van de stad Amsterdam en daarmee ook van haar bewoners, zodat die duurzaam beschikbaar blijft als bron voor nieuwe presentaties, onderzoek en inspiratie. Ook zetten we actief in op het uitbreiden van de collectie door middel van co-creatie en participatieve verzamelprojecten, waarbij immaterieel erfgoed en digitaal verzamelde verhalen een groeiende rol spelen. Daarnaast staat opdrachtgeverschap aan hedendaagse makers centraal. Door onze collectie op die manier uit te breiden, bieden we nieuwe perspectieven op de bestaande collectie en werken we aan een inclusieve Amsterdam-collectie voor de huidige museumbezoekers, met aandacht voor toekomstige generaties.

We vertellen met ons publieks- en educatieprogramma betekenisvolle verhalen en stimuleren anderen ook tot het vertellen van verhalen, met een groeiende aandacht voor kinderen en jongeren. Dat doen we in het museum zelf en op andere plekken in de stad. Zo organiseren we onderwijsprogramma’s, rondleidingen, lezingen en talkshows. Als multimediale verhalenvertellers ontwikkelen we televisieprogramma’s, podcasts en documentaires. Bij dit alles werken we samen met een diverse groep makers en partners, om zo een meerstemmig geluid te laten horen en platform te bieden aan de vele gemeenschappen in de stad. Vanuit ons intrinsieke vertrouwen in co-creatie en participatie leggen we verbindingen, delen we onze kennis en nemen we onze verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie in het stedelijk ecosysteem, en daarbuiten op nationaal en internationaal niveau.

Onze missie

We verbinden bewoners en bezoekers van Amsterdam met elkaar en met de stad. Dit doen we door het programmeren, presenteren en verzamelen van Amsterdamse objecten en verhalen.

Onze visie

Amsterdam is al eeuwen een stad met een grote aantrekkingskracht op mensen uit de hele wereld. De stad wordt van oudsher geroemd als woon-, werk- en vrijplaats en trekt dan ook altijd nieuwe bewoners en bezoekers aan. Het resultaat is een dynamische, meerstemmige en eigenwijze stad die nooit af is.

Aan de vooravond van haar 750-jarig bestaan is de stad groter dan ooit en dat brengt grootstedelijke opgaven met zich mee, zoals die gelden voor alle grote steden in binnen- en buitenland. Amsterdammers hebben te maken met uitdagingen rondom klimaat, ongelijkheid, toerisme, woningnood, welzijn en een pandemie. De stad verandert daarin mee. De leefbaarheid in de stad, de samenhang tussen haar bewoners en de relatie met haar bezoekers staan daardoor onder druk.

Het Amsterdam Museum draagt als veilige publieke plek bij aan het versterken van de gezamenlijkheid onder bewoners en bezoekers van Amsterdam door de geschiedenis, het erfgoed, de kunst, de cultuur en de verhalen van de stad hoorbaar, zichtbaar en deelbaar te maken. Hierdoor kunnen bewoners en bezoekers samen vorm geven aan een betere stad voor iedereen. Zo gaan we het gesprek aan over wie we zijn, waren en worden in een mooie, robuuste en diverse stad die voor stevige uitdagingen staat in dit millennium.

S SA 3044 013

Amsterdams

Het Amsterdam Museum is van iedereen die zich verbonden voelt met Amsterdam – in Nederland en de rest van de wereld.

Open

Open

Het Amsterdam Museum is het hele jaar door geopend en streeft ernaar een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Met een open blik kijken we naar onze superdiverse stedelijke samenleving. Als publieke organisatie leggen we op een transparante manier rekenschap af over onze projecten en processen. Bovendien werken we voortdurend aan een inclusieve organisatie – voor en achter de schermen – om zowel letterlijk als figuurlijk toegankelijk te kunnen zijn voor iedereen.

Groepsportret voor Vrouwen van Nieuw West de talenten Willemieke Kars 2019 foto Amsterdam Museum Willemieke Kars

Verbindend

Het Amsterdam Museum betrekt de hele stad bij zijn activiteiten. We richten ons op een breed publiek uit de stad, Nederland en de wereld. We zijn een netwerkmuseum, werken samen met instellingen, makers en betrokken burgers op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. We hanteren co-creatie en co-productie als fundamentele uitgangspunten, maken ruimte, en nemen onze verantwoordelijkheid als centrale en inclusieve instelling in de Amsterdamse kunst-, cultuur- en erfgoedsector.

Wwwopac 1

Verhalend

Het Amsterdam Museum vertelt verhalen – over vroeger, nu en de toekomst. Dat doen we met een toonaangevende en groeiende erfgoed- en kunstcollectie, gelaagde en meerstemmige tentoonstellingen én spraakmakende publieks-, participatie- en educatieprogramma’s.

Black Lives Matter demonstratie in het Nelson Mandelapark op 10 juni 2020 Luciano de Boterman

Relevant

Het Amsterdam Museum wil bijdragen aan een leefbare stad voor iedereen, door alles wat speelt in de stad van nu en de toekomst bespreekbaar te maken. We willen onderling begrip bevorderen door het delen van kennis en betekenisvolle verhalen. Als een van de hoeders van het stedelijk erfgoed fungeren wij als vraagbaak, en voeden we het maatschappelijk debat door de geschiedenis en het heden te bevragen vanuit nieuwe kritische perspectieven.

Over de organisatie

Meer weten over onze organisatie? Op deze pagina vind je meer over onze jaarverslagen, het bestuur, vacatures en meer.