Bestel tickets
English
Popje mandje3

Uitgelicht

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Het Inheemse verhaal achter New York

16 mei - 10 nov 2024
Amsterdam Museum aan de Amstel

  Over de organisatie

  M BC 02112 026 Foto Amsterdam Museum Gert Jan van Rooij klein

  Over het Amsterdam Museum

  Ondernemingsplan
  Ons Ondernemingsplan 2021-2024 is geschreven in 2019 als basis voor de subsidieaanvraag van de Kunstenplanperiode 2021-2024. Het verwoordt het beleid van het museum en is de leidraad voor de activiteiten van het museum op weg naar het moment waarop we het verbouwde, nieuwe Amsterdam Museum aan de Kalverstraat hopen te openen. Het ondernemingsplan is hier te downloaden.

  Jaarverslagen
  De jaarverslagen geven een beeld van onze beleidsontwikkelingen en activiteiten.

  - Jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022
  - Jaarverslag 2021 en Jaarrekening 2021
  - Jaarverslag 2020 en Jaarrekening 2020
  - Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019

  Judikje Kiers Foto Daphne Lucker

  Daphne Lucker

  Bestuur

  Sinds 1 maart 2016 is Judikje Kiers directeur-bestuurder van het Amsterdam Museum. Judikje Kiers (1962) studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze begon haar carrière in het Frans Hals Museum waarna zij werkzaam was in het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd als directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, dat onder haar leiding werd gerestaureerd en uitgebreid. Vanaf 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum en de Cromhouthuizen. Samen met Margriet Schavemaker (artistiek directeur), Remco Mol (hoofd Bedrijfsvoering), Maurice Seleky (hoofd Communicatie en Marketing) en Marijke Oosterbroek (hoofd Projectenbureau) vormt Judikje Kiers het managementteam van het Amsterdam Museum.

  Management team

  Judikje Kiers Foto Daphne Lucker

  Judikje Kiers

  Directeur-bestuurder

  Rectangle 3907

  Margriet Schavemaker

  Artistiek directeur Amsterdam Museum

  Remco Mol

  Remco Mol

  Hoofd Bedrijfsvoering

  Maurice Seleky persfoto

  Maurice Seleky

  Hoofd Communicatie en Marketing

  Marijke Oosterbroek

  Marijke Oosterbroek

  Hoofd Projectenbureau

  Cultural Governance

  Amsterdam Museum laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de  Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

  In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

  Visie toezicht en bestuur Amsterdam Museum

  Reglement Raad van Toezicht Amsterdam Museum

  Profiel Raad van Toezicht Amsterdam Museum

  Steunstichtingen

  Lees hier meer over Stichting Genootschap Amsterdam Museum. De steunstichting die zich concentreert op (ondersteuning van) de uitbreiding, het beheer en de ontsluiting van de collectie van het Amsterdam Museum.

  Lees hier meer over Stichting Vrienden van het Amsterdam Museum. De steunstichting die financiële middelen voor het museum werft in het kader van de renovatie, de inrichting daarvan en overige activiteiten en projecten van het museum.

  Vacatures

  Bekijk hier de openstaande vacatures van het Amsterdam Museum.

  Vacatures Amsterdam Museum
  • Zien & Doen
  • Verhalen & Collectie
  • Tickets & Bezoek
  • Tentoonstellingen
  • Rondleidingen
  • Families
  • Onderwijs
  • Nieuws
  • Nieuwsbrief
  • Publicaties
  • AMJournal

  Hoofdpartners

  gemeente amsterdam logo
  vriendenloterij logo

  Hoofdpartner Educatie

  elja foundation logo
  • © Amsterdam Museum 2024