NIEUWS: Omgevingsvergunning verleend

2233 AM 220906 Visualisatie vogelvlucht NIEUW

Omgevingsvergunning verleend

Vandaag verleende de gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning voor de renovatie van het Amsterdam Museum. Een belangrijke mijlpaal. De renovatie is gericht op het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zal er door slimme aanpassingen meer ruimte ontstaan voor bezoekers, voor programmering, educatie en de collectie Amsterdam. Met heel veel mensen wordt er al lang en hard gewerkt aan de plannen. Het afgeven van de omgevingsvergunning door stadsdeel Centrum is een grote volgende stap. Het renoveren van een monumentaal gebouw in de binnenstad van Amsterdam moet zorgvuldig en afgewogen gebeuren. Daar zijn veel experts bij betrokken en dat blijft ook zo. Al eerder adviseerden de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, Monumenten en Archeologie en Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam positief over de plannen, voorafgaand aan de afgifte van het ontwerpbesluit.

Zodra de vergunning onherroepelijk wordt, na de wettelijk geldende bezwaartermijnen en – procedures, gaan de voorbereidingen van het bouwproject verder.