Programming Primary Education

Onderwijsprogramma's voor het basisonderwijs

Jesper Kinderen Wijzen

Programmering Basisonderwijs

Je kunt in Amsterdam overal lekker eten: van Italiaans tot Vietnamees en van Surinaams tot Spaans. Hoe kan dat eigenlijk? Maak kennis met de kleurrijke en diverse geschiedenis van de stad Amsterdam.

In onze onderwijsprogramma’s voor het basisonderwijs besteden we aandacht aan de verschillende geschiedenissen van Amsterdam vanuit het leergebied burgerschap. We gaan in gesprek met leerlingen over hun mening en ervaringen. Hoe is Amsterdam met al zijn verschillende inwoners zo divers geworden en wat betekent dat voor de leerlingen in hun dagelijks leven? Van de katholieke kerk tot het hoofddoekje van de Dirk en van ananas tot aan graffiti; in vogelvlucht maken leerlingen kennis met de geschiedenis van Amsterdam, waarbij we ons focussen op thema's zoals democratie, diversiteit en samenleven.

Wereldburgertour

Je kunt in Amsterdam overal lekker eten: van Italiaans tot Vietnamees en van Surinaams tot Spaans. Hoe kan dat eigenlijk? Maak kennis met de kleurrijke en diverse geschiedenis van de stad Amsterdam.

Inhoud rondleiding

Tijdens de rondleiding voor leerlingen uit groep 7 en 8 onderzoeken we in vogelvlucht de kleurrijke en levende geschiedenis van Amsterdam. Van de katholieke kerk tot het hoofddoekje van de Dirk en van ananas tot aan graffiti. Hierbij gaan we in op de thema's democratie, diversiteit en samenleven vanuit het leergebied Burgerschap.

Praktische informatie

Duur: 1 uur
Kosten: 70 euro, excl. btw
Aantal leerlingen: 15 leerlingen per rondleiding/workshop
Te boeken: maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 16:00 uur
Start- en eindlocatie: Amsterdam Museum aan de Amstel, Amstel 51
Kerndoelen:
1, 2, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 & Bouwstenen Burgerschap 1 t/m 6 (SLO)

Wereldgrachten

Wie kent het lied Aan de Amsterdamse grachten nou niet? De grachten van onze stad maken al honderden jaren indruk op onze bewoners en bezoekers. Het is dan ook niet zo gek dat ze op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan.

Reden genoeg voor Monumenten en Archeologie en het Amsterdam Museum om de handen ineen te slaan en een bijzonder onderwijsprogramma over de geschiedenis van de Amsterdamse grachten aan te bieden. Het lespakket bestaat uit een voorbereidende les op school, een actieve les op een rondvaartboot en een verdiepingsles. De leerlingen maken kennis met de grachten van vroeger en nu. Er is volop aandacht voor de aanleg van de grachten in de zeventiende eeuw. Aan de 'woongrachten' werden luxe woonhuizen voor rijke Amsterdammers gebouwd en aan de 'werkgrachten' werden exotische handelsproducten opgeslagen in pakhuizen. Bijzonder aan de grachtengordel is ook het groen in de stad, zoals de bomen langs de grachten en de Amsterdamse binnentuinen die achter de huizen verscholen zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de organisatie UNESCO en het begrip Werelderfgoed.

Let op, dit programma is vanaf het voorjaar 2022 pas weer te reserveren.

Jesper Rondleiding

Inhoud lesprogramma Wereldgrachten

Het lesprogramma Wereldgrachten bestaat uit een les in de klas, een excursieles en een derde, verdiepende les (facultatief). De voorbereidende, interactieve les is in de klas, waarbij met behulp van de online tool Groeistad de geschiedenis van de Amsterdamse grachten tot leven komt. Leerlingen leren over werelderfgoed, UNESCO en de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse grachten. De les is een voorbereiding op de excursie naar het centrum van Amsterdam met als hoogtepunt de rondvaarttocht over de grachten én een bezoek aan het grachtenhuis Museum van Loon.

De verdiepende en afsluitende les vindt plaats in de klas, met een thema naar keuze. Deze les is optioneel, maar raden wij ten zeerste aan voor het leergebied Burgerschap in het kader van de aangescherpte wet op burgerschapsonderwijs die sinds 1 augustus 2021 van kracht is.

De drie lesonderdelen worden gegeven door onze ervaren museumdocenten.