About the organisation

Amsterdam Museum aan de Amstel Foto Amsterdam Museum Gert Jan van Rooij

About the Amsterdam Museum

Business Plan
Our Business Plan 2021 - 2024 was written in 2019 as a basis for the grant application for the arts plan period 2021 - 2024. It articulates the museum's policy and guides the museum's activities towards 2025, the year in which we hope to open the renovated, new Amsterdam Museum on Kalverstraat.

Annual Reports

The annual reports provide an overview of our policy developments and activities.

Annual Report 2020 (pdf)
Annual Report 2019 (pdf)
Annual Report 2018 (pdf)
Annual Report 2011 - 2012 (pdf)
Annual Report 2010 (pdf)
Annual Report 2009 (pdf)
Annual Report 2008 (pdf)
Annual Report 2007 (pdf)
Annual Report 2006 (pdf)
Annual Report 2005 (pdf)

Annual Financial Reports

The annual accounts only relate to the Amsterdam Museum Foundation.

Annual Accounts 2021 (pdf)
Annual Accounts 2020 (pdf)
Annual Accounts 2019 (pdf)
Annual Accounts 2018 (pdf)
Annual Accounts 2017 (pdf)
Annual Accounts 2016 (pdf)
Annual Account 2015 (pdf)
Annual Accounts 2014 (pdf)
Annual accounts 2013 (pdf)
Annual accounts 2012 (pdf)
Annual accounts 2011 (pdf)
Annual accounts 2010 (pdf)

K bc 01448 151

Bestuur

Sinds 1 maart 2016 is Judikje Kiers directeur/bestuurder van het Amsterdam Museum.

Judikje Kiers (1962) studeerde kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ze begon haar carrière in het Frans Hals Museum waarna zij werkzaam was in het Rijksmuseum. Daarnaast was zij als docent verbonden aan de Rietveld Academie en de Reinwardt Academie in Amsterdam. In 2001 werd ze benoemd als directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, dat onder haar leiding werd gerestaureerd en uitgebreid. Vanaf 2009 combineerde zij die functie met het directeurschap van het Bijbels Museum en de Cromhouthuizen.

Samen met Remco Mol (Bedrijfsvoering), Margriet Schavemaker (Artistiek directeur), Maurice Seleky (Communicatie en marketing) en Marijke Oosterbroek (Projectenbureau) vormt Judikje Kiers het management team van het Amsterdam Museum.

Rtv4

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dr. J.D. Hooi (voorzitter)
  • Drs. J. de Rooij R.A. (vicevoorzitter)
  • Mr. B.S. Friedberg
  • Dr. T. Verlaan
  • Drs. G. Reus-Deelder

Cultural Governance

Amsterdam Museum laat zich in zijn handelen en de inrichting van zijn processen en werkwijzen leiden door de principes van de Code Cultural Governance. De directie brengt deze code in de praktijk en houdt zich aan de normen voor goed bestuur. In het financieel jaarverslag wordt nader toegelicht op welke wijze de code wordt nageleefd.

In 2014 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden. Het museum voldoet volledig aan de in deze wet aan het beloningsbeleid gestelde eisen. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Visie toezicht en bestuur Amsterdam Museum

Reglement Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Profiel Raad van Toezicht Amsterdam Museum

Genootschap Amsterdam Museum

Stichting Genootschap Amsterdam Museum is een steunstichting van het Amsterdam Museum, die zich concentreert op (ondersteuning van) de uitbreiding, het beheer en de ontsluiting van de collectie van het Amsterdam Museum. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 kunt u hier vinden.

Vacatures

Bekijk hieronder de openstaande vacatures van het Amsterdam Museum.