Wereldgrachten

De grachten zijn van iedereen!

Koopmanshuizen Stadspaleizen Prinsengracht100348546 191023 prinsengracht herfst AN 67530

Onderwijsprogramma over de geschiedenis van de Amsterdamse grachten

Reden genoeg voor Monumenten en Archeologie en het Amsterdam Museum om de handen ineen te slaan en een bijzonder onderwijsprogramma over de geschiedenis van de Amsterdamse grachten aan te bieden. Het lespakket bestaat uit een voorbereidende les op school, een actieve les op een rondvaartboot en een verdiepingsles. De leerlingen maken kennis met de grachten van vroeger en nu. Er is volop aandacht voor de aanleg van de grachten in de zeventiende eeuw. Aan de 'woongrachten' werden luxe woonhuizen voor rijke Amsterdammers gebouwd en aan de 'werkgrachten' werden exotische handelsproducten opgeslagen in pakhuizen. Bijzonder aan de grachtengordel is ook het groen in de stad, zoals de bomen langs de grachten en de Amsterdamse binnentuinen die achter de huizen verscholen zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de organisatie UNESCO en het begrip Werelderfgoed.

Let op, dit programma is vanaf het voorjaar 2022 pas weer te reserveren.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma Wereldgrachten bestaat uit een les in de klas, een excursieles en een derde, verdiepende les (facultatief). De voorbereidende, interactieve les is in de klas, waarbij met behulp van de online tool Groeistad de geschiedenis van de Amsterdamse grachten tot leven komt. Leerlingen leren over werelderfgoed, UNESCO en de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse grachten. De les is een voorbereiding op de excursie naar het centrum van Amsterdam met als hoogtepunt de rondvaarttocht over de grachten én een bezoek aan het grachtenhuis Museum van Loon.

De verdiepende en afsluitende les vindt plaats in de klas, met een thema naar keuze. Deze les is optioneel, maar raden wij ten zeerste aan voor het leergebied Burgerschap in het kader van de aangescherpte wet op burgerschapsonderwijs die sinds 1 augustus 2021 van kracht is. De drie lesonderdelen Wereldgrachten in de klas, Wereldgrachten op excursie en Verdiepende les Wereldgrachten over het koloniale verleden of duurzaamheid worden gegeven door onze ervaren museumdocenten.

Wereldgrachten in de klas

De leerlingen uit groep 7 en/of 8 maken onder begeleiding van de museumdocent kennis met de begrippen (wereld)erfgoed, UNESCO en wereldburgerschap. De les duurt ongeveer een uur en bestaat onder andere uit een speciaal voor het programma ontwikkeld filmpje en een onderwijsleergesprek gericht op de vaardigheden ‘kritisch nadenken’ en ‘reflecteren’. Met behulp van de online tool Groeistad leren leerlingen over de geschiedenis van de Amsterdamse grachten. Groeistad is speciaal voor dit lespakket uitgebreid met een Wereldkaart met daarop alle werelderfgoederen.

Wereldgrachten op excursie

Het startpunt van de twee uur durende excursie in het centrum van Amsterdam is het Bezoekerscentrum Werelderfgoed in gebouw de Bazel. Samen met de museumdocent gaat de klas kort in gesprek over het werelderfgoed en de Amsterdamse grachtengordel. Daarna vertrekken we naar de grachten voor de rondvaarttocht. De boot verandert in een leslokaal op het water! Onderweg kunnen de leerlingen met eigen ogen de unieke waarden van de grachtengordel bekijken: de bomen langs de kades, de grachten zelf, de stadspaleizen en koopmanshuizen. Met behulp van een plattegrond kunnen ze de route van de tocht volgen. We varen ongeveer een uur en leggen dan aan op de Keizersgracht voor een bezoek aan Museum van Loon. In dit museumhuis ervaar je hoe indrukwekkend en statig een grachtenhuis is. Hoe de bewoners met elkaar leefden, van de werkvertrekken in het souterrain tot aan de prachtige pronkkamers. Ook komt ter sprake hoe de bewoners van de grachtenpanden hun rijkdom vergaarden: een deel van onze geschiedenis, die twee kanten kent. Heel bijzonder is nog de grote diepe tuin achter het huis. Hier komt het begrip Groene Longen echt tot leven!

Verdiepende les Wereldgrachten - over het koloniale verleden of duurzaamheid

Na alles wat de leerlingen hebben meegekregen tijdens de eerste twee lessen, is er ruimte voor verdieping. Het begrip wereldburgerschap wordt nog beter geladen tijdens een les over het koloniale verleden van de grachtengordel van Amsterdam. Wil je de leerlingen juist meer laten begrijpen over de duurzaamheid van een omgeving die al meer dan 400 jaar bestaat en functioneert? Over de kansen en uitdagingen die het slimme ontwerp van de grachten ons nu en in de toekomst biedt? In de schooljaren 2022-2023 kan je een van deze verdiepingslessen gratis bijboeken.

Praktische Informatie Wereldgrachten

Duur: voorbereidende (gast)les in de klas, boottocht van 2 uur, facultatieve verdiepingsles (tijdelijk gratis)

Kosten:
€ 275,- (excl. btw) per programma. De prijs is inclusief museumdocent, gratis gastles en materialen. Wij regelen de Cultuurboot, deze telt echter wel mee als rit (zoals een rit met de Cultuurbus).

Aantal leerlingen:
minimaal 20, maximaal 34 leerlingen

Te boeken:
dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 - 12.30 uur

Start- en eindlocatie:
het programma begint in het informatiecentrum van Bureau Werelderfgoed in de Bazel, Vijzelstraat 32

Kerndoelen:
1, 2, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 & Bouwstenen Burgerschap 1 t/m 6 (SLO)

Voor vragen:
mail naar boekingen@amsterdammuseum.nl