Female Gaze Tour

De Andere Helft door Maaike Schoorel

1 december
Meer info volgt snel

017 ASAM MUSEUM MAAIKE SCHOOREL 2022 PH GJ van ROOIJ

Female Gaze Tour

Op 1 december 2022 tussen 14.00 en 15.00 uur, vindt er een Female Gaze Tour plaats in het historische grachtenpand Huis Willet-Holthuysen. Tijdens deze rondleiding krijg je een perspectief van projectgroep De Andere Helft op de solotentoonstelling van Maaike Schoorel te horen. Rachel Esner en Mayken Jonkman geven invulling aan de speciale rondleiding.

Voertaal: Nederlands

Rachel Esner

Rachel Esner

Rachel Esner is universitaire hoofddocent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft gepubliceerd over tentoonstellingsgeschiedenis, het beeld van de kunstenaar in de media, en Vincent van Gogh, alsmede over receptiegeschiedenis en kunstkritiek. Zij is een van de oprichters van het onderzoekspaltform De Andere Helft: Vrouwen in de Nederlandse Kunstwereld, 1780-1980, waarbinnen zij momenteel onderzoek doet naar de bijdrage van vrouwelijke conservatoren aan het Rijksmuseum.

Mayken Jonkman

Mayken Jonkman

Mayken Jonkman is senior conservator negentiende-eeuwse kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde en maakte tentoonstellingen over de negentiende-eeuwse kunstmarkt, het imago van de kunstenaar en over het Hollands Impressionisme. Op dit moment legt Mayken de laatste hand aan haar proefschrift over hoe Nederlandse negentiende-eeuwse kunstenaars succesvol werden in Parijs. Daarnaast is ze een van de initiatiefnemers, samen met Rachel Esner, University van Amsterdam, Jenny Reynaerts, Rijksmuseum and Beatrice von Bormann van het Stedelijk Museum Amsterdam, van het platform De Andere Helft. Vrouwen in de Nederlandse kunstwereld tussen 1780 en 1980.

WEB Female Gaze Tour 30 05 2022 rachelecclestone DSC0138

Female Gaze Tours

Het Amsterdam Museum staat graag stil bij de vele vrouwen in de kunstwereld. Vrouwelijke kunstenaars, verzamelaars en geportretteerden die een belangrijke rol hebben gespeeld zijn in de locaties van het museum te zien. Juist omdat vrouwen door de geschiedenis heen zo vaak zijn onderbelicht, simpelweg zijn vergeten of zijn onder gesneeuwd door hun manlijke partner, is de female gaze tour een ode aan deze vrouwen om ze zo meer in de welverdiende spotlight te plaatsen en actief aandacht voor hen te vragen.

002 ASAM MUSEUM MAAIKE SCHOOREL 2022 PH GJ van ROOIJ

Solotentoonstelling Maaike Schoorel

In de bijzondere historische locatie Huis Willet-Holthuysen is de solotentoonstelling van kunstenaar Maaike Schoorel (1973) te bezoeken. Schoorel heeft tien nieuwe schilderijen gemaakt en een ruimte vullende installatie waarin ze middels foto’s, collages en bijzondere vondsten uit de collectie bezoekers meeneemt in haar associatieve onderzoek. Ze richt zich daarbij met name op Louisa Willet-Holthuysen, de verzamelaar die in 1895 het pand met haar geheel nieuw ingerichte interieurs vol decoraties in Franse Neo-Louis XVI stijl aan de gemeente gaf met de opdracht er een museum van te maken.